№ 1 (2014)

Український смисл

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Актуальні проблеми українського мовознавства

КОНЦЕПТ ДІТИ У ФОНДІ УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЙ Повний текст
О. В. Велічанова, Н. В. Левун
МОВНО-КОМУНІКАТИВНІ ДЕВІАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ Повний текст
Н. С. Голікова
РИТОРИЧНЕ ПИТАННЯ ЯК НЕПРЯМИЙ ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ СТВЕРДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Повний текст
О. В. Гурко
ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ У ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ПАВЛА ГЛАЗОВОГО) Повний текст
О. І. Демченко, Я. І. Рибалка
ДО ПИТАННЯ ПРО МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ Повний текст
К. А. Карасьова
ЕВРИСЕМАНТИ В МОВІ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ Повний текст
С. С. Миронюк
ПРО ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ЛІНГВІСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В СИНТАКСИСІ Повний текст
І. С. Попова
РОЛЬ ТРАДИЦІЙНО-ОБРЯДОВОГО ЕТНОКОДУ У ФОРМУВАННІ ФРАЗЕОСИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Повний текст
Л. В. Савченко
ПРАГМАТИЧНИЙ УПЛИВ НА АДРЕСАТА ЗАСОБАМИ АНТОНІМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Повний текст
К. В. Тараненко
ДЕТЕРМІНАНТНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ ЯК НОСІЇ ОКРЕМИХ ПРОПОЗИЦІЙ Повний текст
Т. В. Шевченко
ТЕКСТ І ДИСКУРС : ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЦІЙ Повний текст
Ю. О. Шепель

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

ІЗОТОПІЯ ТЕКСТУ ТА МОВНИЙ ПОРТРЕТ ЯК ОДНА З ФОРМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ДИВО») Повний текст
А. A. Ільяшевич, H. С. Голікова
ЕПІГРАФ ЯК ЗАСІБ АВТОРСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ ДРАМАТУРГІЧНОМУ ДИСКУРСІ Повний текст
В. В. Корольова
ОКАЗІОНАЛЬНА НОМІНАЦІЯ ОСІБ У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ Повний текст
І. С. Лощинова
ЗАМОВЧУВАННЯ І НАТЯК ЯК ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕПРЯМОЇ ІНФОРМАЦІЇ Повний текст
Ю. В. Поляковська
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВНИЧИХ ТЕРМІНІВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА Повний текст
Н. В. Руколянська
ФУНКЦІЇ КОНТЕКСТУАЛЬНИХ СИНОНІМІВ У СУЧАСНІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ Повний текст
Л. А. Семак

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ МЕТОНІМІЇ Повний текст
В. В. Зайцева

УКРАЇНСЬКА МОВА В НАРІЧЧЯХ, ГОВОРАХ, ГОВІРКАХ

РОЛЬ ГОВІРОК У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Повний текст
О. В. Федіна

МОВНИЙ ВСЕСВІТ: ДОСТОЙНИКИ НАШОГО ЧАСУ

НА ЧЕСТЬ ЮВІЛЯРА (ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ А. М. ПРИХОДЬКА) Повний текст
І. С. Попова

РЕЦЕНЗІЇ, АНОТАЦІЇ, ОГЛЯДИ

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ГІДРОНІМІЇ ДОНУ Повний текст
А. М. Поповський
Відомості про авторів Повний список
 Видавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Адреса: Центр історії та розвитку української мови

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, Україна, 49050

Електронна пошта: ukr.smysl@ukr.net
Лицензия Creative Commons

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.