У збірнику подано сучасні погляди дослідників-мовознавців на розвиток української мови.Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, учителів.
Опубліковано: 2018-01-14

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА МОВНИХ ОДИНИЦЬ