№ 1 (2017)

Український смисл

У збірнику подано сучасні погляди дослідників-мовознавців на розвиток української мови.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, учителів.

Зміст

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

КОНТРАСТИВИ В МОВНО-ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ГРИГОРІЯ КОВАЛЯ PDF
N. Bobuh
ПРО БОРОТЬБУ ЗА КУЛЬТУРУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ШПАЛЬТАХ «ЛІТЕРАТУРНОЇ ГАЗЕТИ» НАПРИКІНЦІ 50-Х РР. ХХ СТ. PDF
N. Karikova
МОДЕЛЮВАННЯ СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТА ЖІНКИ ЗАСОБАМИ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ (на матеріалі «Щоденника страченої» Марії Матіос) PDF
O. Kulbabska
ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО ВИРАЖЕННЯ МОТИВУ САМОТНОСТІ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНОГО СКЛАДНИКА ХУДОЖНЬОГО СВІТУ В. СВІДЗІНСЬКОГО PDF
I. Smetana
АСИМЕТРИЧНІ АНТОНІМИ В МОВОТВОРЧОСТІ ЖАННИ КУЯВИ PDF
K. Taranenko
ЛЕКСИЧНІ ОПОЗИЦІЇ В ПОЕТИЧНОМУ СЛОВНИКУ CЕРГІЯ ЖАДАНА PDF
O. Chorna
ДЕТЕРМІНАНТНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ В РОМАНІ В. ШКЛЯРА «ЗАЛИШЕНЕЦЬ. ЧОРНИЙ ВОРОН» PDF
T. Shevchenko
СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ДЕТЕКТИВНИХ РОМАНАХ АНДРІЯ КОКОТЮХИ PDF
O. Akastyelova, O. Mayboroda
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ «КИЇВ» У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО PDF
N. Holikova

РЕЦЕНЗІЇ, АНОТАЦІЇ, ОГЛЯДИ

ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ КАТЕГОРІЇ СТВЕРДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ PDF
N. Bobuh
СЛОВО ПРО МЕБЛІ, ЩО ВІДРИВАЮТЬ ВІД ЗЕМЛІ PDF
T. Prystajko

СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА МОВНИХ ОДИНИЦЬ

ДРАМАТУРГІЙНИЙ І УСНИЙ РОЗМОВНИЙ ДІАЛОГИ: СПІВВІДНЕСЕННЯ КАТЕГОРІЙ PDF
V. Koroliova
МЕДІЙНІ ПЕРИФРАЗИ ЯК ВИЯВИ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ФЕНОМЕНІВ PDF
N. Barakatova
ФУНКЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ У ВИВЧЕННІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
S. Hanzha
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СТВЕРДЖЕННЯ В КОНФЕСІЙНОМУ СТИЛІ PDF
O. Hurko
ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ УВАГИ ЧИТАЧА ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІКАЦІЙ «УКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ») PDF
O. Lytvyn, N. Holubinka
СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ ПАРЦЕЛЬОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
L. Ostrovska
СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ ОКСИМОРОННИХ СИНТАГМ ЗІ СТРУКТУРОЮ РЕЧЕННЯ В ПОЕТИЧНОМУ СЛОВНИКУ PDF
S. Zavalii
СПЕЦИФІКА МОДЕЛЮВАННЯ СИНТАКСИЧНОГО РІВНЯ СТРУКТУРИ МОВИ PDF
I. Popova
МЕТОНІМІЧНІ ПЕРЕНЕСЕННЯ, ЩО ҐРУНТУЮТЬСЯ НА ПРИЧИНОВО- НАСЛІДКОВИХ ВІДНОШЕННЯХ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ ГАЗЕТИ) PDF
V. Zaiceva

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА

ЗНАЧЕННЯ МЕТАФОРИ В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
S. Bulyk-Verkhola, Y. Tehlivets
ПРОЦЕС ФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ PDF
H. Voznyuk, T. Konivicka
МАТЕМАТИЧНІ ТЕРМІНИ ЯК ЗАСІБ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ РОМАНА ІВАНИЧУКА PDF
H. Horodylovska
ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО СПОСОБУ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ) PDF
Z. Kunch, L. Kharchuk
ВІДДІЄСЛІВНІ ТЕРМІНИ-ІМЕННИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ КОМП’ЮТЕРНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
I. Mentynska, H. Nakonechna
ГРАМАТИЧНА СТРУКТУРА НАЗВ МЕБЛІВ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ PDF
I. Muliar
УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ЖИТЛО: МАТЕРІАЛИ ДО «СЛОВНИКА БУДІВЕЛЬНИХ ТЕРМІНІВ PDF
H. YevseievaВидавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Адреса: Центр історії та розвитку української мови

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, Україна, 49050

Електронна пошта: ukr.smysl@ukr.net
Лицензия Creative Commons

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.