№ 1 (2019)

Український смисл

Зміст

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

ЛЕКСИЧНІ ОПОЗИЦІЇ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ КОНТРАСТУ В ПОВІСТІ ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «ХМАРИ» PDF
Надія Бобух
КВАНТИТАТИВНА МЕТОНІМІЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ГАЗЕТНОМУ ТЕКСТІ PDF
Вікторія Зайцева
ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА МОДИФІКАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЛІНИ КОСТЕНКО) PDF
Ольга Заніздра
ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ НЕОЛОГІЗМИ В ІДІОСТИЛІ ВІКТОРА КОРЖА PDF
Інна Лощинова
ЯВИЩЕ АНТОНІМІЇ В НАЗВАХ МЕБЛІВ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Ірина Муляр
СПЕЦИФІКА ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ КОМПОНЕНТІВ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В СИНТАКСИЧНІЙ СИСТЕМІ «ЩОДЕННИКІВ» ОЛЕСЯ ГОНЧАРА PDF
Ірина Попова
ФУНКЦІОНУВАННЯ УЗГОДЖЕНОГО ОЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ PDF
Тетяна Шевченко

СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА МОВНИХ ОДИНИЦЬ

КОНОТАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СКЛАДЕНИХ НАЗВ ІЗ СЕМОЮ «ВОДА» PDF
Софія Булик-Верхола, Юлія Теглівець, Олесь Теглівець
ЯВИЩЕ АНТОНІМІЇ В ТЕРМІНОЛЕКСИЦІ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ PDF
Олена Гурко
ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВИЛ ПОЗИЦІЙНОГО ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ВІД «НОРМ» О. СИНЯВСЬКОГО ДОНИНІ PDF
Зоряна Куньч
ВЖИВАННЯ ТЕРМІНА В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ PDF
Оксана Литвин, Надія Голубінка
СЛОВНИКИ ЯК ДЖЕРЕЛА УНОРМОВАНОЇ ТА ЗАСТАНДАРТИЗОВАНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (90-ті роки ХХ ст. – перші десятиліття ХХІ ст.) PDF
Ірина Ментинська, Галина Наконечна
ПРИНЦИПИ ТА СПОСОБИ АТРИБУЦІЇ АНТРОПОНІМІВ ХРИСТИЯНСЬКОГО КАНОНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ PDF
Ярослава Рибалка
РОЗБІЖНОСТІ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ БАГАТОЗНАЧНИХ СЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ PDF
Анна Середницька

ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ. ЛІНГВОПЕРСОНОЛОГІЯ

ТАКТИКА ВІДМОВИ ВІД ВІДПОВІДІ ТА ЇЇ МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ PDF
Людмила Білоконенко
МОВОЗНАВЧИЙ ДОРОБОК ПРОФЕСОРА ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА В УКРАЇНСЬКОМУ ВІЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В МЮНХЕНІ PDF
Галина Городиловська
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ АВТОРА В П’ЄСАХ НЕДИ НЕЖДАНОЇ PDF
Валерія Корольова
ТАВТОЛОГІЯ В ТЕКСТАХ ДМИТРА ДОНЦОВА ЯК ВЗІРЕЦЬ ВИСОКОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ PDF
Оксана Микитюк
ЯВИЩЕ ЛІНГВОЦИНІЗМУ З ПОЗИЦІЙ ЕКОЛІНГВІСТИКИ PDF
Ксенія Тараненко
ЛІНГВОСОЦІЮМ ГЕТЬМАНА ПЕТРА ДОРОШЕНКА: МОВНА СВІДОМІСТЬ І МОВНА ПОЛІТИКА PDF
Ірина ФаріонВидавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Адреса: Центр історії та розвитку української мови

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, Україна, 49050

Електронна пошта: ukr.smysl@ukr.net
Лицензия Creative Commons

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.