№ 1 (2012)

Український смисл

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Культура мови як соціолінгвістична категорія

МОВНА НОРМА В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Повний текст
Н. С. Голікова
«Останній могікан з періоду розстріляного відродження»: Б. Антоненко-Давидович як борець за культуру української мови Повний текст
Н. М. Карікова
НАУКОВИЙ ТЕКСТ В АСПЕКТІ КУЛЬТУРИ МОВИ Повний текст
Г. Д. Джунусалієва, Н. А. Ковальська
УНИКАННЯ ПАСИВНИХ ДІЄСЛІВНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Повний текст
З. Й. Куньч
УКРАЇНСЬКІ ПРИЙМЕННИКОВІ КОНСТРУКЦІЇ З ПО Повний текст
Н. В. Левун, О. К. Степаненко
МИЛОЗВУЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА СИНТАКСИЧНОМУ РІВНІ Повний текст
І. П. Мамчич
ПЕРФОРМАТИВНІ ЕТИКЕТНІ ВИСЛОВЛЕННЯ ВИБАЧЕННЯ Повний текст
О. М. Мельничук, Л. І. Сілевич
СТАНОВЛЕННЯ МОВНОЇ НОРМИ В УКРАЇНІ Повний текст
О. Р. Микитюк
ПЕРЕКЛАД ТЕРМІНА «РЕШЕТКА» В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ МЕТАЛОЗНАВСТВА Повний текст
О. В. Пєтухова
УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩА З КОМПОНЕНТОМ –ЇД–(–ЇЖ–) Повний текст
А. М. Поповський
РЕЦЕПЦІЯ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ (РУСЬКОЇ) МОВИ В ДІАХРОНІЇ Повний текст
I. Д. Фаріон
ПОРУШЕННЯ МОВНИХ НОРМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ Повний текст
Л. В. Харчук

Культура мови в закладах освіти

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВИ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ТА СПОСОБУ САМОВИРАЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Повний текст
М. І. Бобак, І. А. Прокоп, Г. Р. Бобак
До проблеми вербальної агресії в педагогічному дискурсі Повний текст
Ю. О. Дем’янова
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ Повний текст
Т. Б. Козак
ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ Повний текст
Н. Г. Майборода
ПОШУК ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЩОДО НАБУТТЯ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ Повний текст
А. Л. Савченко
Формування мовленнєвої культури студентів вищих технічних навчальних закладів Повний текст
Л. М. Ткач, І. В. Рибалко

Культура мови і сучасний літературний процес

МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АКСІОЛОГІЧНИХ ДОМІНАНТ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ЛІРИЦІ АНАТОЛІЯ КИЧИНСЬКОГО Повний текст
Г. І. Бокшань, А. І. Бокшань
ПОРІВНЯННЯ З ФІТОКОМПОНЕНТОМ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА Повний текст
С. І. Кондратенко
НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА РОМАНУ СЕРГІЯ БАТУРИНА «ОХОРОНЕЦЬ» Повний текст
Я. І. Рибалка
КУЛЬТУРА МОВИ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ Повний текст
О. В. Слюніна
ОCОБЛИВОСТІ АФОРИСТИКИ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО Повний текст
Т. В. Шевченко

Культура мови в засобах масової інформації

ІНШОМОВНІ СЛОВА У ТЕКСТІ РЕКЛАМИ Повний текст
О. В. Гурко
FOREIGNS WORDS IN THE TEXTS OF ADVERTISMENT Повний текст
О. В. Гурко
ЕВФЕМІЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС ТВОРЕННЯ КОРЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНІЙ ПРЕСІ Повний текст
З. О. Дубинець
ТИПОВІ ПОМИЛКИ У СТРУКТУРІ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ДРУКОВАНИХ ЗМІ) Повний текст
А. Ю. Яворський

Актуальні проблеми українського літературознавства

ОПОЗИЦІЯ СВІТ / ЛЮДИНА ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ КОНЦЕПТ РОЗКРИТТЯ АБСУРДНОСТІ СВІТУ Повний текст
І. В. Біла
СПЕЦИФІКА РОЗКРИТТЯ КОНЦЕПТУ КОЛА В ЗОБРАЖЕННІ ПАНОРАМИ «ПЕКЛА» В РОМАНІ Галини ТАРАСЮК «МІЖ ПЕКЛОМ І РАЄМ» Повний текст
Л. В. Мірошниченко
СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ В ЗОБРАЖЕННІ СТЕПУ ТА РОСЛИННОЇ СИМВОЛІКИ В ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ Ю. МУШКЕТИКА Повний текст
Л. М. Ромас
БІБЛІЙНИЙ ДИСКУРС У ТВОРЧОСТІ СЕРГІЯ ЖАДАНА: КОНЦЕПТУАЛЬНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ Повний текст
О. В. Шаф
Відомості про авторів Повний список
 Видавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Адреса: Центр історії та розвитку української мови

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, Україна, 49050

Електронна пошта: ukr.smysl@ukr.net
Лицензия Creative Commons

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.