№ 1 (2016)

Український смисл

Зміст

Культура мови як соціолінгвістична категорія

Суржик у мовленні персонажів сучасної української драми PDF
V. Koroliova 3-12
Мовна категоризація первинного та вторинного знання PDF
Т. Stasyuk 13-20
Чи можна любити Україну російською мовою? PDF
S. Hominskiy 21-29

Культура мови в закладах освіти

Усне та писемне мовлення студентів-аграріїв PDF
L. Babay 30-37
Проблема міжмовної омонімії в мтеодиці викладання другої слов'янської мови PDF
N. Barakatova 38-46
Удосконалення навичок культури мовлення на заняттях з української мови PDF
G. Vozniuk Z. Kunch 47-56
Проблеми культури мови професійного спілкування в освітньому процесі ВНЗ технічного профілю PDF
O. Lytvyn, N. Holubinka 57-65
Тестові завдання з культури мови в сертифікаційній роботі з української мови і літератури PDF
I. Mamchych 66-77
Унормування галузевої терміносистеми як один з аспектів культури мовлення в науковому дискурсі PDF
I. Mentynska, H. Nakonechna 78-87
Культура мови в закладах освіти PDF
K. Tymofiiva 88-94

Культура мови і сучасний літературний процес

Лексичні опозиції в поетичному словнику Ганни Чубач PDF
N. Bobuh 95-103
Подяка як елемент етикету епістолярного тексту Лесі Українки PDF
S. Hanzha 104-111
Мовна норма і мовостиль П. Загребельного PDF
N. Holikova 112-121
Значення ствердження в питальних реченнях (на матеріалі творів художньої літератури) PDF
O. Hurko 123-131
Експресивні можливості формально ідентичних власних назв у художньому мовленні PDF
M. Docenko 132-140
Граматична метафора у прозі Ліни Костенко PDF
M. Kovalchuk 141-150
Оказіональні дієприкметники у творчості письменників Дніпропетровщини PDF
I. Loshchynova 151-158
Лексичні засоби мовної експресії в романі Андрія Кокотюхи "Таємне джерело" PDF
N. Mayboroda 159-168
Правописна норма як відтворення звукових і морфологічних особливостей української мови (на прикладі твору "Дух нашої давнини" Дмитра Донцова) PDF
O. Mykytiuk 169-178
Художнє порівняння як джерело експресії в сучасній дитячій літературі PDF
Ya. Rybalka 179-187
Конотативний компонент у структурі значень контекстних синонімів PDF
L. Semak 188-201

Культура мови в засобах масової інформації

Дещо про вторинну номінацію (на матеріалі українськомовної газети) PDF
V. Zayceva 202-211
Культура мови: корупція слова в рекламному бізнесі PDF
I. Kolesnikova 212-219
Мовна компресія як чинник функціонування стислого тексту PDF
I. Miroshnychenko 220-229
Невербальні елементи рекламних текстів PDF
O. Hrushkova 230-241
Синтаксичні засоби в мовленні реклами PDF
I. Shmilyk 242-253

Актуальні проблеми українського мовознавства

Експресивний синтаксис: з історії вивчення PDF
A. Vovk 254-264
Системні зв'язки термінів на позначення літературних жанрів у літературознавчих працях кінця ХІХ - початкі ХХ ст. PDF
R. Zhanhazinova 265-277
Мовні особливості української блогосфери PDF
S. Zaitseva N. Levun 278-290
Вплив англіцизмів та американізмів на сучасну українську мову PDF
Yu. Nahorna 291-299
Типологія синтаксичних одиниць сучасної української мови PDF
I. Popova 300-309
Лінгвопрагматичний аналіз типу мовної особистості PDF
K. Taranenko 310-319
Складнопідрядні багатокомпонентні речення з прислівними та детермінантними зв'язками в нормативно-правових актах української мови PDF
T. Shevchenko 320-327Видавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Адреса: Центр історії та розвитку української мови

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, Україна, 49050

Електронна пошта: ukr.smysl@ukr.net
Лицензия Creative Commons

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.